☆یلـــــــــداےِ شبِ تـار...

 فردا کِ بیایے..دیگر من نیستم کِ سخن بگویم! واژه هایم از لبان عآدلِ تو زاده خواهد شد...

الـهــے...

 

دسـت ِ کــریـــم تو بـراے دلـــــــ ِ مـــــــا..             

                                                            سـرپنـاهـے ست در این بے سرو سامانیها..

 

+نوشته شده در یکشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۸۹ساعت17:0توسط yalda |
مــن یـــــــآد گرفـته ام ...

مــن یـــــآد گرفـته امـ...

وقتــےِ بُغـض میکـنمـ...

وقتـےِ اَشکـــ مــیریـزم منتظـــــــــــر هیــچ دستــےِ نبـاشمـ...

 
وقتــےِاز درد زخـم هایــم به خـودم مـبپیـچم مرهمــےِ باشـم بر جـراحتـم

من یــــــــــــــــــــــــــــــــــآد گرفتــه ام ...

کِ اگر زمیـن مـیـخورم خـودم برخیـزم...

من یـاد گرفتــه ام که همــه رهگذرند ... همـــــــــــــــه...

 


برچسب‌ها: یـــــآد, بُغـض, مرهمــےِ, رهگذر
+نوشته شده در پنجشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۱ساعت20:31توسط yalda |
بـے تـَفـاوُتـے...!

اینجـــا بـﮧ مـَرز بـے تـَفـاوُتـے هـا رسیـבه ام

בلـَــم را בيگــر هیـــچ نمـے لرزانــב!!

בر مـَـטּ دلهـُــره….

בر مـَـטּ تـــرس….

בر مـَـטּ "احســآس مُــرבه است" !!


ایـטּ روزهـآ بــے خـیـآل خیـالـَم شـُבه ام

مـُنتظرَم בنــیـا تـَمـام شـَوב...!!

+نوشته شده در جمعه دهم آذر ۱۳۹۱ساعت16:18توسط yalda |
کربــــــــــــــــــلا...

شوریده و شیداےِِ توامـــــــ

شیرینےِ رویـــــــــــاےِِ منےِ...

تا به قیامت پاےِِ توامـــــ...

دینــــــــــــــــ.. منےِ...

دنیـــــــــــــــآےِِ منےِ

آقــــــــــــــــآےِِ منےِ

یلـــــــــــــدانوشت:

چن ساعت دیگه راهےِِ کربــــــلا هستمـ...

بـــــــــــاورم نمیشهـــــ...

 

+نوشته شده در جمعه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۱ساعت14:27توسط yalda |
آدمــ...


 

آدمـ  گـــــــــاهےِ پیچیده میشود...


گاهےِ هم خودش را گره میزند گوشه دنیا!


وَ آنقدر چوب سآدگےِ ـهایش را مےِ خورد


که دهان عَقلـ ـش از تعجب باز بماند...

و اما شُعور من و تو که این روزها حرف ندارد...


این را فهمــیده اےِ!؟

یلـــــــــــــدانوشت:

در شهرےِ که خورشید را به قیمت شمعےِ نمےِ خرند ،پروانه شدن یعنےِ تباهےِ !


برچسب‌ها: سآدگےِ, عَقلـ, شُعور
+نوشته شده در سه شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۱ساعت15:10توسط yalda |
اشکــــــ...

                                          

اشک یعنےِ عشق بازےِ با خدا

                                                         انفجار بغضـــــ..امّا بےِ صـــدا

اشک یعنےِ آتش دلــ..آبِ رو...

                                                         در عروج و در نمـــاز دل وضـــو..

اشک یعنےِ نردبام آسمـــــان

                                                         اشک یعنےِ عاشقےِ را ترجمان

این سبک را دوست سنگین مےِخرد!

                                                        آبِ شورِ چشم..شیرین مےِخرد

یلـــــــــدانوشت:

امشب دستاےِ خالیم..پره اشک بود... تنها داراییم بود..یاحبیب خوب بخر!

+نوشته شده در یکشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۱ساعت4:58توسط yalda |
غُربت مهمونو ببین،تو پنـــــآهم باشــ...

دستمــو بگیر،نزار اشتباه برم...جز در خونــت،تو بگو کجا برم...؟


بے قرارتم، اے همه قرار من... تو بے کسیام، عشق تو تبار من...


عشق اول وآخرمن،سایه ےِ تو رو سر من..اے همه ے بآور من،اے کَس و کارم


به تو مدیونم به نگات،به همه عاشق کشیات، میزاره دل سر به هوات تا تو رو دارم


جـــاے ِ تو توے ِ دل ِ شکستست... اِسمت کلــیدِ همه ے دراے بستست...

وقتے دلـــم از زندگے سیره... یــاد تو مَرهم واسه ے دلاے خستست

من سرگردنو ببین،اشکاے پنهونو ببین،غُربت مهمونو ببین،تو پنـاهم باشـ...


دستاے خالیمو ببین،بے پر و بالیمو ببین،گرفته حالیمو ببین،تکیه گـاهم باشـ...

یلــــــــــــــــدانوشت:

بعد چند وقت حس خوندن...!


برچسب‌ها: عشق, بآور, مَرهم, پنـاهم
+نوشته شده در سه شنبه دهم مرداد ۱۳۹۱ساعت22:8توسط yalda |
سلام! ضآمن آهو...

همیشه از حَرمت، بوےِ ِ سیب مےِ آید
صداےِ ِ بالـــ ِ ملائــک، عجیب مےِ آید!

سلام! *ضامن آهو*، دلِ شکستهِ ےِ من
به پاےِ ِ بوس ِ نگـــاهت، غریب مےِ آید

طلاےِ ِ گنبد تو، وعده گاه کفترـهاست.
کبوتر ِ دلـــــ ِ من، بےِ شکیب مےِ آید

برات گشته به قلبم مُراد خواهےِ داد...!
چرا که نالــــه  «امّن یُجیب» مےِ آید ...


برچسب‌ها: سیب, شکسته, کبوتر, امّن یُجیب
+نوشته شده در یکشنبه بیست و پنجم تیر ۱۳۹۱ساعت1:6توسط yalda |
خیلےِ وَقتـ ـها..

خیلـــــےِ وَقتـ ـها..

خیلــےِ دیر آدمـاےِ اَطرافتو مےِ شناســـےِ!

اونـ ـوقتِ کِ تازه یاد میگیرےِ  بِ خیلیــآ بگےِ:

لطفاً جلوتر نیــــــــــــــــا...نزدیکــ نشو...!

حَســــــــــــاسیت دارم بِ بودن بعضیـا...!

اونوقت،حِس میکنمـ..چقد تنهآیےِـمو دوست دارم!

یلـــــــــدانوشت:

آنقدر بِ انسانـ ـهـــاے روے زمین بے اعتماد شده ام کِ میترسم

روزے اگر از خوشحالے بِ هَوا بِپرم، زمین را از زیر پاـهایم بکشند...!


برچسب‌ها: آدمـا, تنهآیےِ, اعتماد
+نوشته شده در شنبه سوم تیر ۱۳۹۱ساعت0:16توسط yalda |
دوستـــ...!!!

 

اینـ روزـها آدَمـ ـها رو خیلےِ سآده میشه شِناخت ...

کافیه یه روز شــآد نباشےِ ...

حالت بَــد باشه ...

بےِ اَعصـآب باشےِ ...

بےِ پــُول باشےِ...

دآغــــــون باشےِ...


اون وقت اَطرافت رو خوب نِگـآه کن ...

دوست واقعیـ ـت رو مےِ تونےِ ببینےِ !!!

یلـــــــــــــدانوشت:

√..بُغضـ هایت را براےِ خودت نگه دار

گاهےِ سَبک نشوےِ ، سَنگین ترےِ... 


برچسب‌ها: دوستــــ, دوستـِ واقعےِ, بُغضـ, شُعــــور
+نوشته شده در چهارشنبه هفدهم خرداد ۱۳۹۱ساعت19:17توسط yalda |
بعضےِ آدمـــا...
 
بعضـےِ آدمـــــا تو زندگــیت 
نقش دیــــوارو  بـــــازےِ مےِکنند...!

نه دوست دارےِ خرابشون کنےِ...

نه مےِ تونےِ بهشون تکیه کنےِ!

*آدَمــــهآ،نمیـــ فَهمنَت...تَـرجُمه اَت میــ کُنـَند! آن هَــم بهــ زَبآن ِ خودِشآن

 


برچسب‌ها: دلـــــــ, خستهـ, دنیـــــــــــــــا, آدَمــــهآ
+نوشته شده در جمعه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت20:14توسط yalda |
بـــ ـــــارآنـــ...

بـــــاران زخـم ـهـایم را شست

امـّا 

درد ـهــایـم.. نَـ...! 

بــــاران چشـم ـهــایم را شست 

امـّا 

اشک ـهـــایم.. نَـ...! 

بـــــاران گلــویـــم را شست 

امـّا

فـریــــادم.. نـَ...! 

بــــــاران پیـکـــرم را شست 

امـّا 

وجـــودم.. نـَ...!


برچسب‌ها: بـــــاران, زخـم ـهـایم, درد ـهــایـم, اشک ـهـــایم, وجـــودم
+نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۱ساعت14:44توسط yalda |
مُـــرغ ِ مُهــآجـــــِر...
حس ِ یک مرغ ِ مهآجر..
 کِ دلمـ..
ـهوآے مآندن دآرد ...
وَسرمــ..
ـهوآے ِ رفتنــــ...!
+نوشته شده در پنجشنبه دهم فروردین ۱۳۹۱ساعت1:13توسط yalda |
سآلــــــــگرد...!

 تَنهـــــــآیـے

 از تو آدمـے مـےسازد

کِ دیگر شبیه هیچ آدمـے نباشـے...!

یلـــــــــدانوشت:

¤..سالگرد یلـــــــــداـے شبِ تار مبارک! ۱ سال گذشت...

+نوشته شده در دوشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۰ساعت11:50توسط yalda |
روزگــــــــــار...

 

بعضے وقت ـها روزِگـــــــــار..آدماش..

 یه طورے مے سوزونتت کِ هـــــــزار نفر ـَهم نمیتونن خاموشت کنن...!

"بعضے وقت ـها ـهم طورے خاموشت میکنه کِ هزار نفر نمیتونن روشنت کنن...!"

زمـــــــــانه ایست کِ خیلے چیزـهــــــا آنطورے کِ باید باشد نیست...

یلــــــــــــــدانوشت:

 ےِ ِ وقت هآیے  ـهست تو  زندگے،

کِ آدم در اُوج نیــــــــــــــــــــآز...


بِ بـــــــے نیـــآز ے میرســ ِ...!

بِ اُون لحظِ ـهآ میگن آخرِ خطـ ـ ـ

 

+نوشته شده در چهارشنبه سوم اسفند ۱۳۹۰ساعت20:40توسط yalda |
مَــــــــــردانــــــِ...

گاهے دِلم حضور مَـردانه میخواهد...

نَ اینکه مَــــــرد باشد...!؟ نـــــهـ...

"مَـــــــــــــردانِــهــــــ" بـــاشد...

حَرفــــــش...

قُولـــــــش...

فِکــــــرش...

نِگــــاهش...

وَ

قَلـــــبش...

آنقدر مَــردانه  کِ بتوان تا بےنهایت دنــیـــــآ بِ او اِعتماد کرد...تکیه کرد...

یلـــــــــــدانوشت:

این روزـها ساکت که بمانے مےرود به حِساب جواب نداشتنت!

عُمـراً بفهمـــنـــد دارےجان مےکَنے تا اِحترامشان را نِگه دارے...

+نوشته شده در سه شنبه چهارم بهمن ۱۳۹۰ساعت23:56توسط yalda |
ـهیچ چیـز مِثلـِ سآبق نیست...

 

 قطـــــآر!...

رآـهت رآ بـگیـر و بــرو... 

 

نَ کـوـهـ تـوآنِ ریــزش دآرد!..

 

نَ ریــزعلـے پیـرآـهـن اِضـافهـ!..

 

دیگر ـهیچ چیز مثلـِ سآبق نیست...

یلــــــــــدانوشت:

"وَ چنان آرامم کِ کسے فکر نکرد زیرِ خاکستر آرامشِ مَنْ چِ هیاـهویے ست..."

+نوشته شده در چهارشنبه هفتم دی ۱۳۹۰ساعت22:25توسط yalda |
شَبِ یَلـــــــــــــــدآ...

سَهـــم مَن از شبِ یَلْــــــــــــدآ شــاید..

قِصـــه اے  از غُصــــه... 

و..

اَنــــآرِ سُرخے کهـ  پُــر از ذِکْــرِ دلــتنگے ست...

و..

غَـم ـهایم بلـــنـد همچون  شب یَلْـــــــــداست...

یلــــــــــــدانوشت:

"شـبِ یَلْــــــــــــــدآےِ" ــهمـه  ق ش ن گ...

+نوشته شده در چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ساعت15:29توسط yalda |
کـم کـم یـــــاد خواهے گرفت...

 

کم کم یـاد خواهے گرفت 
بـا آدم ـهـا
همانگونه بـاشے
کهـ هستند... 

همـانقدر

خـوُب...
گَــرم...
مِهربـان...


وَ گاهے همـانقدر
بَــد!..
سَرد!..
تَلـخ!..

یلــــــــدانوشت:

یــــــاد گرفتم...!

+نوشته شده در جمعه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۰ساعت20:17توسط yalda |
صَبـورانـــــــــــه...
 آدمــــــــ...

چه صَبـورانـــــــــــه..

بعضے  دردها را تحمّل مے كند...

بـے آنـكـه بـدانـد..

حَقْ است يا سِتَمْ؟!...

یلــــــــــدانوشت:

خدايـــــــــــــــا!

يا فَرياد در گلويم را بگير..

                               يا بُغضِ گلوگيرم را..

                                                     هر كدام راه ديگرے را بسته!...

 

+نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۰ساعت0:38توسط yalda |
حُسینــــــ آرامــــــــــ جانـــــــم...

دانے که چرا مُهر جبین خاکـــ حسین است؟

چون قبله ے دل،پیکر صد چاک حسین است

دانے که چرا چوبـــــ شود قسمت آتشــــــ؟

 بے حـــرمتیش بر لب و دندانـــ حسین است

دانے که چرا آبـــــــــ فراتست گلــــــ آلود؟

 شــــرمنده زلعلِ لب عطشان حسین است

دانے که چرا کعبه ے حق گشته سیه پوش؟

 یعنے که خـــــدا هم عزادار حسین است . . .

یلــــــــــدا نوشت:

از "یا حسین"  تا  " با حسین "  فرسنگها فاصلـــــه است

کوفیان نیز " یا حسین"  گفتند ولے " با حسین " نماندند ...

                                                                                             

+نوشته شده در شنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۰ساعت21:1توسط yalda |
اول مظلـوم و مــرد عالم=علـے

تیـغ بر فرق عـــدالت زده و خندیدند!
خون به ابعاد غریبی علی پاشیدند..


زخــــم بر سلسله بـاور و ایمـان افتاد
همه افلاک از این زخم به خود لرزیدند


شب پر از رخوت نامــردی مردم گردید
آسمان، ماه، ستاره، همگی خوابیدند


صبـــح، امّا دو سه تا کاسه شیـر آوردند
کودکانی که علـی را همه شب می‏دیدند


هق هق چاه شناور شده در گریه نخل
همه از هم فقط از درد علـی پرسیدند...

                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                               زمانه ثابت می کند مرد کیست..

                                               تن مـــــــــرد و نامـــرد یکیست!...

                                                               

+نوشته شده در دوشنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۰ساعت1:33توسط yalda |
دعـای عشـق...
                                                           

دعـای بــــــاران چــرا؟

                                      دعـای عـ شـ ق بخــوان!..

                                                   

                   "این روزها دلها تشنه ترند تا زمین ها..."

+نوشته شده در چهارشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۰ساعت19:46توسط yalda |
دیــروز..امـــروز!..فـــردا؟

 

دیـــــــروز

                          مــا زندگی را به بازی گرفتیمـ

امـــروز،او

                          مــ ـــ ــــ ــــ ا را...

فـــــردا؟...

 

+نوشته شده در شنبه هشتم مرداد ۱۳۹۰ساعت23:2توسط yalda |
سکــــوت...
 

دلم سکوت می خواهد...

سکوت و فقط سکـــوت...

چون وسعت دلــــــــم به اندازه تمام حرفهایی است که برای نگفتن دارم!...

...................................................................................

حرف های گره خورده با سکـــــــــــوت...

گوش شنوایی می خواهد به وقت فریاد!

+نوشته شده در سه شنبه هفتم تیر ۱۳۹۰ساعت22:56توسط yalda |
دلتنگــــےِ...
 
هـر چند که دلتنـــگ تر از تنــــگ بلورم
با کوه غمت سنگ تر از سنگ صبورم..

انـــــــدوه من انبوه تر از دامن الــوند..
بشکـــوه تر از کوه دماوند غــــــرورم!

یک عمر پریشانی دل بسته به مویی است
تنها سر مـــــــویی ز سر موی تــــو دورم

ای عشق به شوق تو گذر می کنم از خویش
تـــو قاف قــــرار من و من عین عبــــورم...

بگــــــذار به بــــالای بلــــــــــند تـــو ببالـــم
کـز تیره ی نیلوفــــرم و تشنه ی نــــورم...
 
روحش شاد(قیصرامین پور)

+نوشته شده در سه شنبه سی و یکم خرداد ۱۳۹۰ساعت23:35توسط yalda |
قسم به بزرگیت..
 

قســــــم به بــــــــــــــــزرگیت

                                                    و لحظــه هایی که از آن من کـــــــردی

دنیـــــــــــا و دار و نـــــــــدارش

                                                    بـه چشـــم برهـم زدنی هم نمی ارزد...

+نوشته شده در شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت0:15توسط yalda |
کـــــــاش...

کاش می​شد که کسی می​آمد...این دل خسته​ی ما را می​برد

چشم ما را می​شست...راز لبخند به لب می​آموخت!

کاش می​شد که غـم و دلتنگی..راه این خانه​ی ما گم می​کرد!

و کمی مهربـــــانتر بودیم... 

و به یلــــــــــــدای زمستانی و تنهايی هم

یک بغل عاطفه گرم به مهمانی دل می​بردیم

کاش ما تجربه​ای می​کردیم..شستن اشک از چشم!..

بردن غـــــم از دل...همدلــــــی کردن را


کاش می​شد که به انگشت نخی می​بستیم

تا فراموش نگردد که هنوز انسانیم!...

کاش در باور هر روزه مان..جای تردید نمایان می​شد

و سؤالی که چرا سنــــگ شدیم؟!..

و چرا خاطر دریایی​مان خشکیده ست؟..

کاش می​شد که شعار...جای خود را به شعوری می​داد!..

کاش پیدا می​شد دست گرمی که تکانی بدهد

تا که بیدار شود، خاطر آن پیمان

و کسی می​آمد و به ما می​فهماند

از خــــــدا دور شدیــــــم...

+نوشته شده در چهارشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت17:0توسط yalda |
امون از دل زینب..

تـــا زخــمهای کهنه دل را دوا کنــــم
بـــا ذکـــر نام پاک تو ذکر خدا کنـــــم

يافاطمه به سجده بگويم به صد نفس
مولای من تويی و به حاجت صدا کنم
 

+نوشته شده در پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت13:38توسط yalda |
در این زمانه هیچکس خودش نیست..

                                                                          

در این زمانه هیچکس خـودش نیست

                                                                  کســی برای یک نفــس خــودش نیست

همین دمــــی که رفت و بـــازدم شد

                                                                  نفـــس نفـــس نفـــس  خــودش نیـست

همین هوا که عین عشـق پاک است

                                                                 گـــره که خورد با هـــوس خودش نیست!

خـــــدای ما اگر که در خـــود ماست

                                                                 کسی که بی خداست،پس خودش نیست

دلــــی که گرد خویش می تند تــــار

                                                                 اگرچه قــدر یک مـــگس خــــودش نیست

مگس به هرکجا بجر مگــس نیست

                                                                ولی عقـــــاب در قفــس خــــودش نیست

تو ای مــن،ای عقــاب بسته بالـــم

                                                               اگــــرچه بر تـــــو راه پیش و پس نیـــست

تو دستِ کـم کمی شبیه خود باش

                                                              در این جهان که هیچکــس خودش نیست!

تمام درد مــا همین خود مـاست...

                                                            تمــــــــام شد..همین و بس خودش نیست..

+نوشته شده در شنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت15:26توسط yalda |